Nytänkande!

dreamstime2

En nedsjunken fotrygg är en mycket vanlig orsak till störningar i rörelseschemat.

Principen med OrtoMalli är att fotbladet direkt ge en skelettanatomiskt optimal ställning. Foten (märkbart lågt valv) vänjs vid OrtoMalli-inlägg genom olika slags övningar och därigenom tillbaka till ett korrekt rörelseschema. De flesta användare tycker att inlägget känns bra direkt. På så vis undviks kostnader eftersom man inte behöver använda en deformerad fot som mall.Konsumenten får produkten snabbt och billigt – och de flesta, speciellt de unga, blir rehabiliterade i tid. Använd alltid inlägg i alla skor, även inomhus, för att åstadkomma en terapeutisk effekt.

En korrekt ställning för skelettet ger ett optimalt rörelseschema (även stående) så att musklerna inte behöver arbeta för att behålla den optimala ställningen. Då riktas musklernas hela energi till en fysiologiskt riktig rörelse i våra leder och du kan till exempel stå i timmar med god hållning utan att bli trött. Så undviker vi bättre allehanda belastningsskador.

Det tvärgående valvet får sin fysiologiskt rätta form bara om det längsgående valvet ges rätt form. Det tvärgående valvet är visuellt och formas i det närmaste mekaniskt, eftersom de mittersta benen (metatarsal) i fotbladet är längre än de i kanterna. Med andra ord så sjunker det tvärgående valvet bara om det längsgående valvet sjunker! (Du kan prova själv: lägg handflatan mot bordet, böj vid knogarna med raka fingrar. Lägg märke till hur fingrarna formar ett tvärgående valv, principen är samma som i foten.) För att höja det tvärgående valvet bör man använda ett förhöjningsimplantat som når ända till hälen. Ett stöd bara för det tvärgående valvet, en s.k. pelott, får tårnas mellersta ben att vara i överdrivet utsträckt läge vilket inte stämmer med optimal fysiologi.

Är det vettigt att betala 120-190 € för ett handgjort inlägg? Det höga priset för ett handgjort inlägg beror naturligt på den tid tillverkningen tar och på de material som används. Ett handgjort inlägg tillverkas av delar som redan finns färdiga i OrtoMalli-inläggen. Inläggets form ska styra steg och stående till en korrekt hållning. OrtoMalli-inläggets form och pris är oslagbart konkurrenskraftiga.

Bara i undantagsfall behöver inlägg specialtillverkas, för symptom orsakade av skador eller sjukdomar, om inte det är möjligt att rätta till fotryggens ställning.