Behöver jag OrtoMalli inlägg?

back_pain

OrtoMalli inlägg är bra att använda om:

  • det förekommer långvarig smärta i vrister, knän eller höfter
  • den nedre delen av ryggen har känts trött och öm under lång tid
  • du inte kan stå längre stunder utan att stödja på ditt andra ben
  • dina föräldrar har hållningsfel eller ledförslitningar i benen
  • benen är olika långa, du har återkommande muskelkramper eller långvarig smärta på insidan av knäet
  • till exempel ryggbehandlingar inte har varit till hjälp
  • du har återkommande diagnoser på slemsäcksinflammation (bursit).

Hållningsfel är ofta ärftliga. En ung människa bör styras i tid till ett korrekt rörelseschema.

Den främsta uppgiften för inlägg är att förebygga dessa symptom!

 

Överpronering och rörelseschema

Överpronering (valvet sjunker ner och vristen böjs inåt) eller s.k. plattfot orsakar många felaktiga ställningar samt störningar av rörelseschemat. Detta sker redan i ungdomen och det inverkar som vuxen särskilt kraftigt på en åldrande kropp. Överdriven sträckning av knän och kobenthet är några mycket vanliga hållningsfel som kan påverkas med OrtoMalli inlägg. Dessa hållningsfel är mycket vanliga redan hos 12-16 års barn och unga vuxna. Detta hållningsfel kan vara den sannolika orsaken till bl.a. växtvärk, slemsäcksinflammationer, plantarvaskit eller senare i livet artros (ledförslitning) i vrister och knän. OrtoMalli inlägg finns från storlek 28.

pro2Hos vuxna korrigeras inte en felaktig hållning utan ständigt stöd av inlägg och muskelövningar, eftersom pro2senhinnor och ledband ofta redan är degenererade och alltför utsträckta. Ibland kan till och med kirurgiska ingrepp vara nödvändiga, om t.ex. tibialis posterior-senan är skadad. Man bör alltid använda inlägg i alla skor (även inneskor) för att få en terapeutisk verkan. Terapeutisk verkan innebär att fotens ställning hålls optimal alltid när den belastas på något sätt.

I figuren intill finns en schematisk bild som visar hur inlägg verkar. Klicka på bilden för att förstora den.


I bilderna nedan visas en 21-årig kvinna. I bilderna till vänster (A.) har rörelseschemat brutit samman på grund av fötternas felaktiga ställning. Det finns knappt någon skyddande muskelspänning alls, så ledbanden får ta hand om hela kroppstyngden. Knäets stödvävnader överbelastas och till exempel förslitning av knälederna är sannolikt oundvikligt efter några år om inte ställningen kan korrigeras snabbt. I bilden intill (B.) som tagits från sidan syns ser man den alltför kraftiga uträtningen av knän och en felaktig kroppsbalans. Utan ett optimalt rörelseschema och på grund av s.k. felaktig hållningsuppfattning (proprioseptik) är balansen och tyngdpunkten fel.

I bilden nedan till höger (1.) visas en optimal hållning. I bild (2.) visas samma situation från sidan. Informationen från hållningsreceptorerna (rörelse och lägesavkänning) behåller korrekt hållning så att balansen är god och knän och vrister har rätt vinkel. Musklernas vilospänning klarar utan svårigheter att hålla en korrekt hållning så det blir även en märkbar inverkan på ryggens ställning och balansen. Lär dig mera om detta i delen Träning.

jalat

Klicka på bilden för att förstora den.