OrtoMalli Step – Optimalt steg

Undersökningar som gjorts av människans gång samt framförallt skoindustrin ser hälgång som en del av människans fysiologiska rörelseschema vid gång. Det är tveksamt att alltid betrakta hälgång som en korrekt del av ett optimalt rörelseschema. Till exempel när man går barfota (eller i skor utan klack) i uppförsbacke minskar hälens kontakt med underlaget eller försvinner helt.

I brant uppförsbacke är fotbladets funktion (även överpronerande) optimal om musklerna är i form. Om skon ger foten ett alltför kraftigt stöd så hindras fotens ursprungliga rörelse som formats av evolutionen.

Det är klart att om skon är alltför bekväm och styr kroppen till att använda endast en del av muskelgrupperna blir följden ledförslitning, överpronering, belastningssskador o.s.v.

Den moderna människans använder tyvärr just sådan av skorna formad hälgång. Vid hälgång får man dock inte tillräcklig stötdämpning i den egentliga pronationsfasen (när vristen böjs inåt). Hälgång ger inte heller förspänning i foten så att vi skulle undvika problem orsakade av överpronering (lågt valv).

Den moderna människans använder tyvärr just sådan av skorna formad hälgång. Vid hälgång får man dock inte tillräcklig stötdämpning i den egentliga pronationsfasen (när vristen böjs inåt). Hälgång ger inte heller förspänning i foten så att vi skulle undvika problem orsakade av överpronering (lågt valv).

Med OrtoMalli Step är steget likadant som hos våra förfäder. När man sprang snabbt i terräng var man tvungen att skydda tårna genom att böja dessa kraftigt uppåt för att förebygga skador. Principen för OrtoMalli-gång är att använda trampdynan i varje fas av steget, och foten är i kontakt med underlaget.

uusjalka

Våra fötter har blivit mycket passiva på grund av att vi använder skor.

Ortomalli Step stegövning:

I. Trampdynan rör underlaget med tårna uppåtböjda.

  • Då aktiveras böjmuskulaturen i fotsula, tår och vrist maximalt när trampdynan träffar underlaget. Det är i det närmaste omöjligt att vricka vristen i den här ställningen eftersom musklernas stödspänning är så kraftig att den låser vristen i ett optimalt supinerings/proneringsläge.
  • Musklernas spänning håller vristen låst i rätt läge så att vristen inte kan komma i överpronerande eller plattfotsläge. Kraftriktningen och anatomin för vristens och fotbladets böjarmuskler stöder den här funktionen maximalt.
  • Stöten fördelas mjukt över hela området för fotens fysiologiskt riktiga rörelseschema och dämpas helt när den riktas mot ryggtrakten. På detta sätt kommer steget närmare kroppen och knäna är något böjda. Då kan både steget och balansen kontrolleras. Med hjälp av informationen från tår och trampdyna är det till exempel lättare att kontrollera kroppen vid halka.
  • Spänningen i vadmusklerna är något kraftigare och långvarigare under ett sådant steg så att det mekaniska trycket på venerna ökar blodcirkulationen. Det sägs också att vadmusklerna är människokroppens andra pump.

II. När kroppstyngden flyttas till foten rätas tårna ut.

  • Kontakten med underlaget flyttas till hela fotsulan, dock så att området kring trampdynan har kraftigast kontakt med underlaget. Kontakten med underlaget och information om detta (form, halka) förmedlas till hjärnan innan hela tyngden ligger på foten.
  • Den förspända vristen håller sig utan svårighet i rätt proneringsläge. Ben och knä håller sig i optimal ställning. När människan en gång i tiden rörde sig barfota i mjuk terräng höll sig tårna uppe under längre tid och upprätthöll en god förspänning.

III. I anspänninsskedet rätas vrist och knä ut effektivt.

  • När vristen under hela steget är i optimal ställning är effekten i anspänningen maximal och sträcker sig genom ett riktigt rörelseschema effektivt från höftregionen genom hela ryggen ända till nacken. Vadmusklerna och hälsenan arbetar i rakt läge. Benets riktiga ställning belastar inte området runt knäet.

OrtoMalli Step ger ett steg som är identiskt med våra förfäders steg. Det gick inte att ha tårna raka när man sprang eller rörde sig snabbt i skog, utan de måste böjas kraftigt uppåt för att förebygga skador. Denna rörelse (extensio) i tårna spänner böjmusklerna i tårna (flexor) samt musklerna i vaden så att det är omöjligt att till exempel vricka vristen. Människofotens anatomi fungerar bäst med denna stegtyp, Att använda rätt slags skor och OrtoMalli inlägg samt att göra övningar med ovan beskriven gång förebygger effektivt överpronation och utveckling av plattfot.

Läs mer: I traditionell av skor formad gång förstärks tillvänjningen till hälgång som orsakas av skorna. Våra fötter har blivit mycket passiva på grund av att vi använder skor.